ارتباط با ما

طرح و تولید فرش دستبافت

diver

آدرس : تبریز / بازار / سرای حاج سید حسین جدید / واحد 23-24-25

تلفن : 8525 524 0413

تلفکس : 8982 524 0413

info@shirfarcarpet.ir

ارتباط با ما

طرح و تولید فرش دستبافت

diver

آدرس : تبریز / بازار / سرای حاج سید حسین جدید / واحد 23-24-25

تلفن : 8525 524 0413

تلفکس : 8982 524 0413

info@shirfarcarpet.ir