طرح و تولید شیرفر

طراحی و بافت فرش دستبافت

diver

شالوده فرش شیرفر در سال 1305 هجری شمسی با شروع به کار شادروان حاج نقی شیرفر پی ریزی گردید. و کماکان حرکت هنر ییش را آرام آرام به پیش برد.
تا اینکه محله ی اهراب تبریز در سال 1333 شاهد تولد پسری بنام ابراهیم شد که از خاندان هنرپرور پا به عرصه حیات گذاشت ،و همانند تمامی فرزندان این آب وخاک بر روی نقوش فرشهای دستباف قد کشید و بزرگ شد.
حضور چنین پدر و پسری هنرمند، و شیفته در خانواده، شروعی نوین در نسلی را بشارت می داد و چنین نیز اتفاق افتاد.
ابراهیم ازهمان دوران کودکی همگام با تحصیلات ابتدائی مجذوب هنر زیبای پدر گردید و نزد ایشان با اولین الفبای طراحی و رنگ آمیزی هنر فرش آشنا شد و رفته رفته در امواج ناپیدای این دریای بیکران هنر به افقهای چشمگیری دست یافت و بدین سان شتافت.
ابراهیم در سال 1355 اولین اثر مستقل خود را ارائه نمود و مورد تحسین همگان گردید. باعنایت به اینکه وی جوانترین طراح این هنر بود بر سرعت و تلاش خود افزود همزمان با این اتفاق بزرگ برادران دیگر وی بنامهای اسماعیل و مجتبی که در دوران نوجوانی بودند.

آنها نیز به مشابه برادر بزرگشان این بار با حضور یک استاد چیره دست معمر بنام پدر و یک طراح خوش ذوق جوان بنام برادر مواجه بودند.
حس زیبا دوستی که در رگ و پی این خاندان جریان داشت در آنها نیز جاری شد و در حقیقت نسل دوم این سلسله به بار نشستن آنها دگر باره متجلی شد.
داشتن گنجینه ای از تجربه و علاقه به نوآوری و تجدد و همچنین وجود بستری مناسب در رویایی نمودن این تجلی و قلم و رنگ برای عالم بیکران فرش تبریز ارمغانی داشت به نام {طرح وتولید شیرفر}.
در سال 1372 فوت پدر استاد حاج نقی شیرفر ،رسالتی و امانتی بس سنگین را بردوش این برادران نهاد و قبول این رسالت و ایمان به اصالت و جلالت این هنر آنها را در پویایی و جویایی منسجم تر نمود.
نسل جوان و برادران یکدل برآن شدند تا سفره سنتی و قدیمی پدر را با چیدمانی ها و طرح ها و رنگهای بدیع زیباتر و نفیس تر بیارایند تا تشنگان این سفره مجذوب خود نمایند و در این مهم کامیاب شدند.
حضور در نمایشگاههای مختلف ،اخذ تجارب گران سنگ و ایمان بر قداست این هنر رفته رفته بر نفاست و زیبایی تولیدات این موئسسه افزود. و در عرصه های مختلف داخلی و خارجی موجب برانگیختن تحسین و تشویق زرشناسان ،عارفان ،خادمان و تاجران فرش شد.

برند ،{ طرح وتولید شیرفر }ا مروزه با عرضه ی بیش از صد نوع از طرحها و رنگهای مختلف جزء برترین برندهای این صنعت برجسته کشورمان ایران عزیز بشمارمی آید.

برادران شیرفر هر کدام در جایگاهی تعریف شده همواره بر پویایی ،تجدد و تنوع هنر خویش می کوشند تا این سفینه زیبایی را در دل امواج سیال و فضای لایتناهی راهبری میکنند و هر روز افق دید خود را فراختر و زیباتر در پیش چشمان عشاق دنیای هنر می گشایند. و این گستره را با کیفیتی مطلوب وکمیتی بی نظیر به منصه ی ظهور میرسانند.

پیوسته حضور هنرشناسان و سمع نظر گرانقدر آنان را محکی بر نوآوری های خویش میدانند، باشد که مقبول نظر صاحب نظران افتد و چه در نظر آید.

اما کلام آخر به قول شاعر معاصر شهرمان،شادروان استاد (شهریار)

به ابتکار چنان نقش میزند کز رنگ

میان نقشه ی او گم کنی تماشا را

و بیتی قدیمی تر از شاعر شهرمان شادروان (صائب تبریزی) که می فرمایند.

هیچ دانی میوه را شیرینی از تاثیر چیست

چون که در زیر زمین شکر لبان خوابیده اند

طرح و تولید شیرفر

طراحی و بافت فرش دستبافت

diver

شالوده فرش شیرفر در سال 1305 هجری شمسی با شروع به کار شادروان حاج نقی شیرفر پی ریزی گردید. و کماکان حرکت هنر ییش را آرام آرام به پیش برد.
تا اینکه محله ی اهراب تبریز در سال 1333 شاهد تولد پسری بنام ابراهیم شد که از خاندان هنرپرور پا به عرصه حیات گذاشت ،و همانند تمامی فرزندان این آب وخاک بر روی نقوش فرشهای دستباف قد کشید و بزرگ شد.
حضور چنین پدر و پسری هنرمند، و شیفته در خانواده، شروعی نوین در نسلی را بشارت می داد و چنین نیز اتفاق افتاد.
ابراهیم ازهمان دوران کودکی همگام با تحصیلات ابتدائی مجذوب هنر زیبای پدر گردید و نزد ایشان با اولین الفبای طراحی و رنگ آمیزی هنر فرش آشنا شد و رفته رفته در امواج ناپیدای این دریای بیکران هنر به افقهای چشمگیری دست یافت و بدین سان شتافت.
ابراهیم در سال 1355 اولین اثر مستقل خود را ارائه نمود و مورد تحسین همگان گردید. باعنایت به اینکه وی جوانترین طراح این هنر بود بر سرعت و تلاش خود افزود همزمان با این اتفاق بزرگ برادران دیگر وی بنامهای اسماعیل و مجتبی که در دوران نوجوانی بودند.

آنها نیز به مشابه برادر بزرگشان این بار با حضور یک استاد چیره دست معمر بنام پدر و یک طراح خوش ذوق جوان بنام برادر مواجه بودند.
حس زیبا دوستی که در رگ و پی این خاندان جریان داشت در آنها نیز جاری شد و در حقیقت نسل دوم این سلسله به بار نشستن آنها دگر باره متجلی شد.
داشتن گنجینه ای از تجربه و علاقه به نوآوری و تجدد و همچنین وجود بستری مناسب در رویایی نمودن این تجلی و قلم و رنگ برای عالم بیکران فرش تبریز ارمغانی داشت به نام {طرح وتولید شیرفر}.
در سال 1372 فوت پدر استاد حاج نقی شیرفر ،رسالتی و امانتی بس سنگین را بردوش این برادران نهاد و قبول این رسالت و ایمان به اصالت و جلالت این هنر آنها را در پویایی و جویایی منسجم تر نمود.
نسل جوان و برادران یکدل برآن شدند تا سفره سنتی و قدیمی پدر را با چیدمانی ها و طرح ها و رنگهای بدیع زیباتر و نفیس تر بیارایند تا تشنگان این سفره مجذوب خود نمایند و در این مهم کامیاب شدند.
حضور در نمایشگاههای مختلف ،اخذ تجارب گران سنگ و ایمان بر قداست این هنر رفته رفته بر نفاست و زیبایی تولیدات این موئسسه افزود. و در عرصه های مختلف داخلی و خارجی موجب برانگیختن تحسین و تشویق زرشناسان ،عارفان ،خادمان و تاجران فرش شد.

برند ،{ طرح وتولید شیرفر }ا مروزه با عرضه ی بیش از صد نوع از طرحها و رنگهای مختلف جزء برترین برندهای این صنعت برجسته کشورمان ایران عزیز بشمارمی آید.

برادران شیرفر هر کدام در جایگاهی تعریف شده همواره بر پویایی ،تجدد و تنوع هنر خویش می کوشند تا این سفینه زیبایی را در دل امواج سیال و فضای لایتناهی راهبری میکنند و هر روز افق دید خود را فراختر و زیباتر در پیش چشمان عشاق دنیای هنر می گشایند. و این گستره را با کیفیتی مطلوب وکمیتی بی نظیر به منصه ی ظهور میرسانند.

پیوسته حضور هنرشناسان و سمع نظر گرانقدر آنان را محکی بر نوآوری های خویش میدانند، باشد که مقبول نظر صاحب نظران افتد و چه در نظر آید.

اما کلام آخر به قول شاعر معاصر شهرمان،شادروان استاد (شهریار)

به ابتکار چنان نقش میزند کز رنگ

میان نقشه ی او گم کنی تماشا را

و بیتی قدیمی تر از شاعر شهرمان شادروان (صائب تبریزی) که می فرمایند.

هیچ دانی میوه را شیرینی از تاثیر چیست

چون که در زیر زمین شکر لبان خوابیده اند

diver